Selecteer een pagina

Disclaimer

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en dat is eigendom van Feet Back Coaching en Harjan Dijkstra. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Zolang je er maar duidelijk bij vermeldt dat de info van Feet Back Coaching en/of van Harjan Dijkstra komt. Een link naar deze site vind ik helemaal sympathiek. 

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Feet Back Coaching of Harjan Dijkstra aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen. Dus mocht zich zoiets voordoen, dan hoor ik het graag op harjan@feetbackcoaching.nl. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt. Feet Back Coaching is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Feet Back Coaching gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website. Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Feet Back Coaching van toepassing. Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand. 

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Feet Back Coaching ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Feet Back Coaching is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Feet Back Coaching de mail verstuurd heeft. Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie.

Details legale entiteit

Feet Back Coaching Registratienr. KvK 09115423